google eten

Google EAT Volledige Gids

Hannah Dango

In augustus 2018 begonnen we te horen over Google's E-A-T, en sindsdien is het een constant thema in de wereld van SEO. De oorsprong ervan ligt in de richtlijnen voor Search Quality Assessors, gepubliceerd door Google in 2013. Maar wat betekent deze E-A-T, en hoe belangrijk is het voor de ranking van websites?

In dit artikel vindt u alles wat u moet weten over Google's E-A-T.

Laten we beginnen!

 

¿Wat is E-A-T?

Laten we eerst naar de basis kijken. Het acroniem E-A-T staat voor:

  •   Expertise.
  •   Gezaghebbendheid. 
  •   Betrouwbaarheid.

We kunnen deze drie factoren vinden in:

  •   De maker van de belangrijkste inhoud van de site.
  •   De inhoud van de site.
  •   De website zelf.

Sommigen denken dat het geen classificatiefactor is, en sommigen zeggen van wel. Wat duidelijk is, is dat dit een belangrijke trend in SEO is die we niet uit het oog mogen verliezen.

 

Waarom is het belangrijk voor SEO?

Vooral E-A-T is een element dat in sommige zoekopdrachten (let wel: in sommige, niet in alle) bijzonder belangrijk wordt.

Laten we eens een voorbeeld bekijken. Laten we ons voorstellen dat we op zoek zijn naar afbeeldingen van 'mooie kapsels'. Dit is een onderwerp waarbij de mening van een professionele kapper zeer persoonlijk is. Zelfs als je een geweldige kapper bent die perfect weet hoe hij zijn werk moet doen, kan jouw mening over een mooi kapsel aanzienlijk verschillen van wat een andere professionele collega ervan vindt.

Zoals wij zien, zouden ervaring, autoriteit en betrouwbaarheid hier niet zulke essentiële elementen zijn.

Maar stel dat we op zoek zijn naar informatie over behandelingen om aanzienlijk haarverlies te stoppen. Hier is het duidelijk dat E-A-T relevant is, aangezien dit een soort raadpleging is waarbij het van fundamenteel belang is dat de inhoud wordt geschreven door iemand die verstand heeft van het onderwerp, op een betrouwbare site, en met voldoende autoriteit op zijn gebied.

E-A-T is ook essentieel bij zoekopdrachten in verband met economische kwesties. In het algemeen beïnvloedt het alle onderwerpen die Google classificeert als YMYL (your money or your life).

Deze pagina's kunnen van invloed zijn op fundamentele aspecten van iemands leven, zoals zijn financiële stabiliteit, veiligheid of gezondheid. Welnu, op websites die over deze kwesties gaan, is het van essentieel belang E-A-T aan te tonen. Dit betekent niet dat E-A-T alleen van invloed is op YMYL-kwesties, maar het is er wel van vitaal belang.

Eenvoudig gezegd kan E-A-T worden teruggebracht tot een kwestie van zuivere logica: bij technische en onbetwistbare onderwerpen moet men rekening houden met E-A-T, terwijl dit voor de rest niet doorslaggevend is.

 

Hoe Google E-A-T meet

google statistieken

Zoals wij reeds hebben gezegd, wordt E-A-T gedefinieerd als ervaring, betrouwbaarheid en autoriteit. Drie begrippen die, hoewel verwant, verschillende dingen betekenen.

Laten we eens kijken waar Google precies naar kijkt wanneer het elk van deze elementen meet:

Ervaring

Ja! Ik ben er zeker van dat je het juist hebt. Ervaring betekent kennis of vaardigheden hebben met betrekking tot het onderwerp van de inhoud.

Ervaring wordt afgemeten aan wie de inhoud van de site creëert. Als we het hebben over YMYL-onderwerpen, moet het gaan om inhoud die gemaakt is door een persoon met formele ervaring (wat zal worden aangetoond door zijn voorbereiding en geloofsbrieven). Een website over allergie bijvoorbeeld moet informatie bevatten van een allergoloog die voldoet aan de vereiste ervaring.

Bij onderwerpen die niet tot de YMYL behoren, gaat het erom een dagelijkse ervaring aan te tonen. De beste persoon om te vertellen hoe het voelt om met fibromyalgie te leven is bijvoorbeeld iemand die de ziekte heeft, niet de arts die bevoegd is om de diagnose te stellen.

Er zijn ook gevallen waarin JGM-kwesties kunnen worden behandeld vanuit het perspectief van die dagelijkse ervaring. Dit is bijvoorbeeld het geval bij forums voor mensen die een gemeenschappelijk gezondheidsprobleem hebben, en die elkaar advies kunnen geven. Het verschil met het voorbeeld van de persoon met fibromyalgie is dat men zich hier niet beperkt tot het vertellen wat men voelt, maar wat eraan gedaan kan worden.

Autoriteit

Autoriteit verwijst naar de reputatie van de maker van de inhoud, vooral bij andere deskundigen op hetzelfde gebied of beïnvloeders. Als andere personen die op hetzelfde gebied actief zijn, iemand als een betrouwbare bron van informatie zien, heeft hij autoriteit.

Het is van vitaal belang om de reputatie van de maker van de inhoud te analyseren. Controleer de mening van gebruikers en experts over een website. U kunt dit onderzoek doen door te zoeken naar referenties, aanbevelingen van deskundigen, nieuws, enz.

Vertrouwen

We spreken over vertrouwen om te verwijzen naar de legitimiteit van de site: de informatie die hij aanbiedt moet correct en accuraat zijn. Een manier om de betrouwbaarheid van een website te analyseren is te kijken of de site aangeeft wie de inhoud heeft gemaakt (dat moet iemand met autoriteit zijn, al dan niet formeel, afhankelijk van het onderwerp).

Als het om YMYL gaat, is het vereiste betrouwbaarheidsniveau hoger. Deze sites moeten contactinformatie hebben, net als een e-commerce.

 

Hoe kunnen we E-A-T verbeteren?

Er zijn verschillende richtlijnen te volgen om de E-A-T van een website te verbeteren:

google eten

Uw inhoud bijwerken

Vooral wanneer het gaat om vragen over JMJT, moet de inhoud actueel worden gehouden om de E-A-T van de site aan te tonen. Denk bijvoorbeeld aan juridische kwesties, die voortdurend worden herzien, en gezondheidsvraagstukken, waarbij voortdurend vooruitgang wordt geboekt.

Voor onderwerpen die geen deel uitmaken van het JMJT is dit misschien niet van cruciaal belang, maar het is toch van vitaal belang dat de informatie wordt bijgewerkt.

Koppelingen maken

Hoewel links niet worden vermeld in de Search Quality Evaluator Guidelines van Google, heeft een Google Webmaster Trends analist, Gary Illyes, erop gewezen dat E-A-T vooral gebaseerd is op links en het vermelden van geautoriseerde sites.

Reken op deskundigen

Dat een expert de inhoud schrijft is praktisch verplicht wanneer we het over YMYL onderwerpen hebben. Bij andere onderwerpen kan iemand die aantoonbare ervaring heeft met het onderwerp ook waarde toevoegen aan je content.

Toon geloofsbrieven

Als het gaat om het aantonen van E-A-T, moet men niet bescheiden zijn, maar eerder het tegenovergestelde. Hoe meer verdiensten u kunt aantonen over wie de inhoud heeft gegenereerd, hoe beter (studies, erkenningen, prijzen, enz.).

Controleer de gegevens

Nieuwsartikelen en ook die met wetenschappelijke inhoud moeten accuraat zijn. Bij de rest van de onderwerpen moet u letten op de integriteit van de informatie.

Get Reviews

Online beoordelingen worden door kwaliteitsevaluatoren gebruikt als een bron van informatie over de reputatie van een bedrijfen relateren deze aan de betrouwbaarheid en autoriteit van de site.

Geef contactinformatie

Als een bedrijf niet genoeg informatie biedt om contact op te nemen, kan het niet erg betrouwbaar overkomen. Dit is vooral van invloed op sites die over JMYL gaan, waar de gebruiker verwacht informatie over de auteur te vinden en een manier om contact met hem op te nemen in geval van twijfel.

Een pagina op Wikipedia

Een pagina in Wikipedia hebben is niet bepaald een gemakkelijke taak. Toch, als er mogelijkheden zijn, is het essentieel om het te bereiken omdat Quality Evaluators naar Wikipedia kijken om de reputatie van een site te evalueren.

Krijg meer vermeldingen

Een manier om de autoriteit te verbeteren is om vermeldingen te krijgen op bekende sites binnen de sector. Nogmaals, Quality Evaluations kijkt naar deze citaties bij het analyseren van de reputatie van een site en wie de inhoud heeft gemaakt.

 

Slotgedachten

Uiteindelijk is E-A-T eenvoudig. Het is gebaseerd op de vraag of de gebruikers erop kunnen vertrouwen dat zij inhoud lezen die is geschreven door iemand die weet waar hij het over heeft. We kunnen zoiets complex samenvatten in zoiets simpels als dit.

Je krijgt waar je voor betaalt, en in SEO is het ook zo. Daarom is het de moeite waard om een expert in het veld in te huren wanneer u een bepaald onderwerp behandelt.

Verspreid de liefde

Meer geweldige artikelen

Gebruik segmentatie om het meeste uit uw Crawls te halen

Voordelen van Crawl Segmentation Op dezelfde manier dat geen twee websites hetzelfde zijn, hebben we allemaal verschillende behoeften...

Verhaal lezen
SEO Metrieken

SEO-metrieken die materie

Een complete lijst van de belangrijkste SEO Metrieken die je moet bijhouden om hoog te scoren! Niemand kan ontkennen...

Verhaal lezen
google-index

10 effectieve SEO tips om uw website geïndexeerd te krijgen door Google

Een website die niet geïndexeerd is, is alsof hij niet bestaat aangezien hij niet zal verschijnen in de zoek...

Verhaal lezen
Pijl omhoog

Voordat je gaat...

Als u geen tips en updates van FandangoSEO wilt missen, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

+5000 SEO vertrouw ons, word lid van de gemeenschap